16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków
rawik.pl > 

stan na dzień

Uroczyste zakończenie modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków w Żydomicach

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zakończyły  realizację zadania pn.  "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości Q=7000 m3/d dla miasta Rawa Mazowiecka”.
W piątek, 7 listopada o godzinie 14.00 na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Żydomicach odbyło się uroczyste odebranie  zmodernizowanych obiektów i urządzeń.   Po wystąpieniach  władz miasta i Spółki odbyło się zwiedzanie zmodernizowanego obiektu.

Czytaj więcej...

Modernizacja stacji trafo na miejskiej oczyszczalni ścieków zakończona

W październiku 2014 r. została zakończona inwestycja polegająca na modernizacji urządzeń elektroenergetycznych zasilających miejską oczyszczalnię ścieków w Żydomicach.  
Wykonawca  - „El SERWIS Jarosław Mirzejewski” ze Rzgowa w ramach umowy zawartej w dniu 06.05.2014 r., wybudował dwa przyłącza kablowe stanowiące podstawowe i rezerwowe zasilanie i unieczynnił istniejące przyłącza napowietrzne oraz wybudował abonencką kontenerową stację transformatorową. Inwestycja pochłonęło ponad 287 000 zł. Spółka „RAWiK”  planuje wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  o dotację dzięki, której jest możliwe zrefundowanie poniesionych kosztów aż w 85%.

 

 

 

Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja została wyróżniona w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku 2013

Celem Konkursu było wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w roku 2013, wyróżniających się ze względu na zastosowaną technologię modernizacji oraz osiągnięte efekty.

Spektakularnym wydarzeniem podsumowującym prace Komisji konkursowej było w dniu 28.08.2014 r. ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i wyróżnień, które odbyło się z udziałem przedstawicieli ministerstw i instytucji państwowych w Sali Kolumnowej w Zamku Królewskim w Warszawie.

Czytaj więcej...

Oddaj głos w plebiscycie Modernizacja Roku 2013

Oddaj swój Głos na „RAWiK” w plebiscycie Modernizacja Roku 2013” raz na 24 godziny klikając na kategorię – Przemysłowo-Inżynieryjne

Czytaj więcej...

Efekt ekologiczny

Już ponad 60 gospodarstw domowych uzyskało tańsze podłączenie do nowej sieci kanalizacyjnej. To efekt przeprowadzonej przez Spółkę Rawskie Wodociągi i Kanalizacja inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza I”

Czytaj więcej...

Unia Europejska, Rawik