16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków
rawik.pl > 

stan na dzień

Aktualności - stan na dzień 18.04.2017 r.

Jak wynika z uzgodnionych planów rozwoju, ponad 10 mln zł zostało przeznaczone z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II”.

Czytaj więcej...

Aktualności - stan na dzień 04.01.2017 r.

Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców Rawy, gdzie została wybudowana i już funkcjonuje sieć wodno-kanalizacyjna do przyłączania swoich posesji do sieci.

Od czerwca 2016 r. trwały roboty budowlane dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenu osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic: Dolnej, Asnyka, Zapolskiej. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi – przykanalikami o łącznej długości ponad 600m oraz sieć wodociągową wraz z odejściami bocznymi o łącznej długości ponad 500m. Dzięki uzbrojeniu terenu w nową infrastrukturę techniczną 31 nieruchomości uzyskało możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej, a 25 do sieci wodociągowej.

Czytaj więcej...

Aktualności stan na dzień 24.11.2016 r.

Porozumienie Międzygminne
W dniu 24 listopada 2016 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka zostało zawarte Porozumienie Międzygminne w sprawie wzajemnego powierzania przez Gminę Rawa Mazowiecka i Miasto Rawa Mazowiecka zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Strony Porozumienia Międzygminnego są jednostkami samorządu terytorialnego, na których obszarze prowadzą działalność wodociągowo-kanalizacyjną: Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zwana dalej „RAWiK”, której jedynym udziałowcem jest Miasto Rawa Mazowiecka i Gminny Zakład d/s Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej zwany dalej „GZEWiK”, zakład budżetowy Gminy Rawa Mazowiecka.

Czytaj więcej...

Edukacja ekologiczna – stan na dzień 31.10.2016 r.

27 października 2016 r. w nagrodę za udział w konkursie ekologicznym dzieci z rawskich szkół wyjechały do Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej w Rogowe.
W związku z realizacją przez Spółkę „RAWiK” Unijnego Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II”, który bezpośrednio przyczyni się do ochrony środowiska,  a pośrednio do ochrony życia samych mieszkańców Rawy Mazowieckiej, Spółka po raz kolejny zorganizowała za pośrednictwem szkół podstawowych, konkurs ekologiczny.

Czytaj więcej...

Budowa kanalizacji sanitarnej zakończona

We wrześniu 2015 r. została zakończona budowa kanalizacji sanitarnej za ponad 900 tys. zł w ulicach Opoczyńskiej i Paska w Rawie Mazowieckiej. W ramach inwestycji wybudowano kanał sanitarny o długości 1035,74 m z rur PCV o średnicy Dn 250 mm. Dzięki temu 47 posesji uzyskało możliwość podłączenia do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

 W listopadzie 2015 r. będzie oddana do eksploatacji budowa sieci wodociągowej w ul. Jeziorańskiego, ul. Reymonta i ul. Krzywe Koło w Rawie Mazowieckiej.

Czytaj więcej...

Unia Europejska, Rawik