16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

top 04

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków
rawik.pl > 

Informacja

Szanowni Państwo!

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp.z o.o. uprzejmie przypominają, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy istnieje konieczność zabezpieczenia zestawu wodomierzowego przed zamarzaniem.

Zestaw wodomierza głównego, między innymi, powinien być zabezpieczony przed zalaniem wodą i zamarzaniem, zgodnie z § 116. ust 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.( Dz.U.02.75.690).

Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może spowodować uszkodzenie urządzeń wodociągowych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponosi właściciel nieruchomości lub osoba działająca w jej imieniu.

Unia Europejska, Rawik